Home Informàtica CloudReady permet transformar un portàtil en un Chromebook.