Home Internet Evolució de terminals i sistema operatiu durant l’any 2013.