Home Internet Facebook afegeix una secció de Notes amb la finalitat de ser el Blog d’aquesta xarxa social