Home Internet Nota de l’Agència Espanyola de Protecció de dades sobre Safe Harbor en referència a la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.