Home Internet Save to Google una nova aplicació per guardar i organitzar links de les nostres pàgines favorites.